Vaskerier

Fellesvaskeriene i Knausen borettslag er til fri benyttelse for beboerne. Det ligger vaskerier i Radarveien 35, 49, 67, 34, 46 og 64. Vasketiden er delt i fire på hverdager (0800-1200, 1200-1600, 1600-1900 og 1900-2300) og i tre på lørdager (0800-1100, 1100-1400 og 1400-1700).

Når du skal bruke vaskeriet henger du en lås med leilighetsnummer på stedet på tavlen for ønsket tidspunkt. Etter bruk flytter du låsen til neste tidspunkt du ønsker å vaske, eller setter den i feltet for låsparkering.

I vaskeriene betaler du med kort i en automat. Du får kjøpt kort og fyllt på penger i styrerommet i Grendehuset (Radarveien 69) 1. og 3. mandag i måneden kl 18.00-18.30.