Påfylling av vaskekort og kontortid for styret

Her finner du informasjon om når styret har kontortid samt kjøp av vasketid.

Styret har kontortid den første mandagen i hver måned kl 1830-1900 (obs forskyvelser ifb helligdager) og ønsker alle beboere velkommen til Grendehuset for en prat.

Kontortiden kan benyttes av alle som trenger informasjon, ønsker svar på spørsmål eller som vil komme med innspill. For ordens skyld minner vi om at saker som skal til formell styrebehandling i tillegg må fremsettes skriftlig.

Det er salg av vasketid kl 18:00 - 18:30 hver første og tredje mandag i måneden i styrerommet i Grendehuset, radarveien 69.