Endret: 5 feb 2019     Opprettet: 20 jun 2017

Oppussing og flytting av kjøkken

Hvis du skal pusse opp og vurderer å flytte kjøkken skal du lese denne artikkelen.

Borettslaget hadde opprinnelig naturlig ventilasjon. I år 2000 ble ventilasjonsanleggene endret til mekanisk avtrekksanlegg. Dvs. at det er montert en felles vifte på loftet som trekker luft ut i fra alle leilighetene i blokka. Denne luften brukes i forbindelse med fyringsanlegget i Knausen Borettslag. For å få best mulig ventilasjon er det viktig at alle friskluftventiler er åpne og at avtrekksventilene på bad og kjøkken alltid står åpne.

Kjøkkenhette og baderomsvifte som er koblet til avtrekkskanal på bad eller kjøkken er ikke tillatt, da det kan medføre luktspredning fra en leilighet til en annen. Det er heller ikke tillatt å blåse luft fra kjøkkenhetta ut gjennom yttervegg. Kjøkkenhette med kullfilter og resirkulering av luft kan benyttes for å begrense spredning av matlukt internt i den enkelte leilighet.

Det er viktig at det er avtrekk på kjøkken, også ved individuell modernisering/etablering av kjøkken i regi av den enkelte eier. Siden bygget har mekanisk avtrekksanlegg kan avtrekkskanalen forlenges fra original avtrekksventil på vegg i kjøkken, for å oppfylle kravet om eget avtrekk på kjøkken, etter tiltak relatert til kjøkken. Den nye avtrekkskanalen må utformes på en slik måte at det blir minst mulig kanalmotstand og etableres fagmessig. Det må besørges mulighet for å få rengjort avtrekkskanalene i fremtiden. Ta kontakt med Norsk Ventilasjonsrenhold v/Tore Wilhelmsen, mobil 92885501. De kjenner ventilasjonsanlegget godt.

Det presiseres at tiltak som eier gjennomfører, og som senere viser seg å være til vesentlig ulempe for borettslaget eller naboer, i sin ytterste konsekvens kan bli krevet tilbakeført på den enkelte eier sin regning, i tråd med Borettslagsloven og vedtektene. Det er altså du som eier som bærer risikoen ved spesielle tiltak i egen leilighet. Dersom det gjennomføres tiltak som senere medfører ekstra kostnader ved senere vedlikeholdstiltak i regi av styret eller som er vedtatt av generalforsamlingen, kan merkostnaden for borettslaget bli videreført til eieren av leiligheten. Styret har ikke kompetanse til å vurdere tekniske tiltak, så det er du som eier som må dokumentere at gjeldene lover og regler er oppfylt ved tiltak i egen leilighet.

Avløpssystemet for vann til et nytt kjøkken i stua er et annet problem. Det må legges avløpsrør så disse er fallende mot sluk på badet. Dette har skapt problemer for hvordan rørene skal legges i vegg og gulv.

Enhver større bygningsendring av leiligheter i Knausen Borettslag må det søkes styret om tillatelse til å gjøre.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Knausen Borettslag