20 jun 2017

Informasjon til nyinnflyttede

Nyttig informasjon som er greit og vite for nyinnflyttede i Knausen Borettslag

Borettslaget ønsker deg velkommen som ny beboer og vil med dette få lov til å gi deg en kort informasjon om Knausen Borettslag.

Knausen Borettslag ligger på Lambertseter som er en del av Nordstrand bydel. Knausen er nærmeste nabo til Lambertseter senter med Symra Kino, Lambertseter T-banestasjon, og ligger i et område med villabebyggelse som nærmeste naboer.

Knausen Borettslag, som består av 335 leiligheter, ledes av et styre på 5 personer samt 1 vararepresentant. Styremedlemmene og vararepresentant velges av den årlige generalforsamlingen.

Styret har kontortid første mandag i hver måned i tiden 18.30 – 19.00 i styrerommet i Grendehuset, Radarveien 69. Mailadressen til styret er styret@knausen.no.

Vaktmestertjenesten utføres av B.N. Rent og Grønt v/Baard Neraasen. Han treffes på mobil 416 14 399, mailadresse er vaktmester@knausen.no.

Fyringen i borettslaget foregår via radiatorer. Knausen har et meget moderne fyringssystem hvor det brukes varmepumper, jordvarme og luft til luft fra leilighetene.

Ventilasjon. Alle leilighetene er utstyret med spesielle avtrekksvifter på kjøkken og bad. For at ventilasjonen skal fungere riktig må disse ventilene alltid være åpne, samt lukene over vinduene på hver side av leiligheten. Det er ikke tillatt med elektrisk kjøkkenvifte tilknyttet ventilasjonsanlegget.

Oppussing. Ønsker man å flytte kjøkken til stua er det spesielle regler for dette. Se eget notat. Skal man flytte kjøkkenet til stuen skal det søkes styret om dette. Hvis man skal legge nye kurser for det elektriske anlegget eventuelt i forbindelse med oppussing av kjøkkenet, må man bruke de rørene i veggene som i dag brukes inn til sikringsskapet. Det må tas kontakt med styret om dette. Ønsker man å fjerne vegger må det tas kontakt med styret.

Skader. Hvis det oppstår skader i leiligheten som man mener er borettslagets ansvar, ta kontakt med styret, evt. på mailadresse styret@knausen.no.

Innglassing av balkonger. Hvis man ønsker å foreta innglassing av balkongen, må man ta kontakt med Høidahl’s Byggprodukter, telefon

922 02 465, mailadresse post@hbprodukter.no. Dette firmaet leverer den type innglassing som er godkjent for Knausen Borettslag.

Balkongmarkiser. Ønsker man å få satt opp markiser på balkongen, er det eneste kravet at fargene på markisen står i stil til fargen på murveggen blokken har. Kontakt styret hvis dere har spørsmål.

Inngangsdører, kjellerdører og loftdører skal til enhver tid holdes lukket for å unngå ubudne gjester og innbrudd i kjeller- og loftboder.

Vaskerier. Knausen Borettslag har seks vaskerier som kan benyttes av beboerne. Vaskeriene er i kjellerne i Radarveien 35, 49, 67, 46, 34 og 64. De som skal bruke vaskeriene må skaffe seg vaskekort og nøkkel til en lås som brukes da man skal reservere vaskeriet. Det er salg av vasketid hver første og tredje mandag i styrerommet i Grendehuset, Radarveien 69. Her fyller man opp vaskekortet via PC. Det må betales med kontanter.

Grendehus. Borettslaget har et Grendehus i Radarveien 69. Alle andelseiere kan leie Grendehuset. Prisen for dette er kr. 1500,- i helger og kr. 1000,- på hverdager. I tillegg må det betales et depositum på kr. 1000,- ved bestilling. Dette tilbakebetales etter at man har leid lokalene. Vasking er inkludert i leien. De som leier må vaske opp, rydde ting på plass, feie og tørke opp søl, og tømme søppel. Til oppvask er det en storkjøkken-maskin som bruker ca. 5 minutter på hver vask. Grendehuset er rikt utstyrt med det du måtte trenge av kopper, glass og servise til 40 personer. Bestilling sendes til grendehuset@knausen.no. Medlemmer i Grendehuskomiteen er

  • Brit Elisabeth Eriksen, mobil 928 65 617
  • Bjørn Ragnar Strand, mobil 917 53 820.

 

Garasje og oppstillingsplass. Hvis man øsker å stå på venteliste for garasje eller oppstillingsplass, ring OBOS-kontoret på Lambertseter, telefon 23 16 51 00.

Hundehold. Det er ikke tillatt med hund i Knausen Borettslag. Det er kun blindehund, politihund eller hund i forbindelse med jobb som er tillatt.

Dugnad. Hvert år arrangeres det dugnad i april måned. Det kjøres en søppelbil fra hver ende av borettslaget, henholdsvis fra Radarveien 25 og 74. Alle oppfordres til å være med og gjøre sin del av plikten. I forbindelse med dugnaden settes det foran Grendehuset i Radarveien 69 ut containere for kast av elektriske artikler og farlig avfall som for eksempel malerspann. Etter avsluttet dugnad samles man i Grendehuset hvor det serveres kaker og mineralvann.

 Navneskilt til ringeklokkene ved inngangsdøren kan bestilles hos vaktmester, mailadresse vaktmester@knausen.no eller mobil 416 14 399. Skilt til postkassen må beboer selv skaffe, eventuelt i en forretning i den gamle delen av Lambertseter Senter.

Parabolantenner. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner på balkong eller på utsiden av blokkene.

Papp- og glass-/metall container. Dette er plassert ved gjerdet mot T-banen ved garasjene nærmest senteret.

Husordensreglene. Vi vil til slutt oppfordre alle til å lese og sette seg inn i disse.

 

Hilsen Styret i Knausen Borettslag