Endret: 17 okt 2019     Opprettet: 11 des 2018

Lading av el-bil og plug-in hybrider.

Ny Rutine for bestilling av abonnement.

http://movel.no/bestill-abonnement-her/

OBS: Id.ladeboks og p-plass nr. skal ikke fylles ut. 
Ladebrikke må brukes i Knausen: velg enten 
(1) Jeg har allerede en brikke eller 
(2) Ja takk, jeg trenger en ny brikke

Det er 13 oppstillingsplasser ved Radarveien 69 som kan brukes av beboere i Knausen til lading av el-motorvogn. Ladepunktene leverer 22 kW kontinuerlig uten laststyring som gir mulighet til relativt rask oppladning av biler med god ombordlader.

Bruk av ladepunkter i Knausen forutsetter ett abonnement hos Movel som sørger for driften av ladeanlegget. Abonnementet er kostnadsfritt og kan bestilles av beboere i Knausen. Pris for lading er for tiden kr 1,20 per kWh

Ladebrikke er gratis for bruker og har ingen abbonnementspris, men ved tap av brikke, koster det 50 kr for å få ny