Kontaktinformasjon

VAKTMESTER Baard Neraasen.

Tlf: 41 61 43 99

E-post: vaktmester@knausen.no

STYRET

Styreleder Glenn Guzman

Tlf: 98 32 30 11

Nestleder Bjørn Ragnar Strand

e-mail; bjornragnars@gmail.com

tlf 91753820

Styremedlem Kirsten Berit Storås

tlf 48176938

Styremedlem Elena Oliver

tlf 91732092

Styremedlem Brit Elisabeth Eriksen

tlf 92865617

Vara Guttorm Kvalsvik

tlf 90612352

Felles mail til alle i styret:

styret@knausen.no

GRENDEHUSKOMITEEN

Bjørn Ragnar Strand

Tlf: 91 75 38 20

grendehuset@knausen.no

Brit Elisabeth Eriksen

Tlf: 92 86 56 17

grendehuset@knausen.no