Endret: 10 feb 2020     Opprettet: 13 des 2018

Prosjekt Baderom i Knausen

Oppstart av byggearbeider 03.01.2020, start i nr 25 i nordenden av borettslaget. Informasjonsmøter vil bli holdt fortløpende. Fullføring av prosjekt 14.04.2021. Totalentreprenør er Sans Bygg AS

Viktige datoer Knausen 49 - 67 /?nid=38068

Fremdriftsplan: /?nid=37392

Det ligger en standardpakke i bunn med noen få valgalternativer og som gir et moderne og tidløst bad med god standard. Utover dette vil det være gode muligheter for den enkelte andelseier til å gjøre egne tilpasninger etter smak og behov, så lenge andelseier bærer kostnaden selv. Entreprenøren har uttrykt at de vil legge til rette for individuelle valg så lenge dette ikke kommer i konflikt med fellesinstallasjoner og/eller prosjektets fremdrift. Et par eksempler:

- Plassering av dusj/vask/vaskemaskin kan endres med unntak av vegghengt toalett som av praktiske grunner må plassers ved avløpsrør.

- Enkeltvegger kan flyttes for å gjøre bad større med mindre det er en bærevegg eller andre byggtekniske forhold skulle hindre dette. Det blir gitt faste priser i tilvalgsliste.

- Innredning/utstyr/flis kan byttes/oppgraderes etter fremforhandlede faste priser (egne underleverandører). Eksterne leverandører kan også velges om noen har spesielle behov gitt at andelseier følger fastsatte regler.

Det vil bli gitt inngående informasjon i informasjonsmøter som vil bli satt opp i god tid før oppussing og der det vil bli utdelt beoberhefter med viktige datoer, tilvalgslister, etc. Det blir satt opp Showrom i borettslaget i løpet av høsten og alle andelseiere vil få satt opp egne bestillingsmøter i relativt god tid før oppussing.