Endret: 3 mar 2017     Opprettet: 28 mai 2015

Oppussing av vaskerier

Det jobbes for tiden med oppussing av vaskeriene i borettslaget. Arbeidet har imidlertid avstedkommet behov for utbedringer som ikke var en del av den opprinnelige planen. Det er derfor blitt noen forsinkelser.

Under følger oppdatert fremdriftsplan for oppussing av vaskerier:

  • Radarveien 64 - ferdigstilt.

  • Radarveien 34 - under oppussing - ferdigstilles 1.juni (4 dager etter planen)

  • Radarveien 46 - oppstart 1.juni - ferdigstilles 15.juni (arbeidet skyves 5 dager)

  • Radarveien 67 - oppstart 15.juni – ferdigstilles 29.juni (arbeidet skyves 11 dager)

  • Radarveien 49 - oppstart 29.juni – ferdigstilles 13.juli (arbeidet skyves 14 dager)

  • Radarveien 35 - oppstart 13.juli – ferdigstilles 27.juli (arbeidet skyves 18 dager)

Vaskeriene vil være stengt i sin helhet fra og med oppstartsdato og under hele

oppussingsperioden på 15 dager. Vær oppmerksom på at oppstartdatoer er skjøvet

med inntil 18 dager fra tidligere publiserte tidspunkter. Dersom det blir mindre avvik

fra oppgitte datoer vil oppslag settes opp i berørte oppganger. Ved endringer i

fremdriftsplanen vil informasjon bli gitt i rundskriv og på webside.

De siste syv dagene før oppstartsdato og de første syv dagene etter ferdigstillelsesdato er vaskeriene åpne mellom kl 08-23 (inkludert lørdager og

søndager). Dette betyr at vaskeriene kan benyttes i henhold til vanlig hverdagssyklus med fire vaskeperioder i en hel uke før og etter oppussingsperioden.