Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling holdes onsdag 3 Juni kl 18.30 på Karlsrud Skole. Husk å ta med heftet (med innkalling, årsberetning og reknskap) du fikk i posten. I heftet finner du stemmesedler som brukes under generalforsamlingen. Vel møtt!