Bredbånd og TV fra Get

Knausen borettslag har en avtale med Get om levering av brebånd- og TV-tjenester. Denne avtalen er forhandlet fram i samarbeid med flere andre borettslag, og gir beboere i borettslaget gunstig pris på bredbånd og kabel-TV fra Get.

Selv om borettslaget har inngått en avtale med Get, er det hver enkelt beboer som har et kundeforhold til selskapet. Har du problemer med kabel-TV eller internett, må du derfor kontakte Get kundeservice: http://www.get.no/kundeservice , (eller kanskje lettest å ringe 02 123 om du har problemer med nettet. Men i så fall kommer du ikke inn på denne siden heller... Så skriv telefonnummeret på en post-it lapp og heng den på kjøleskapet:-)